Rom for Dans er et kompetansesenter der idéer og metoder for dansekunstnerisk arbeid utforskes, utvikles og formidles.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre er faglig og kunstnerisk ansvarlige for Rom for Dans. De to er utdannet dansekunstnere og pedagoger fra Statens Balletthøgskole (KhiO) og vurdert til førsteamanuensis i dans/samtidsdans ved Høyskolen for Dansekunst.

Marius Kjos er fast ansatt som dramaturg ved Rom for Dans. Han er utdannet dansekunstner og pedagog fra Statens Balletthøgskole (KhiO) og vurdert til førsteamanuensis i dans/samtidsdans ved Høyskolen for Dansekunst.

Rom for Dans sin kompetanse benyttes i ulike tverrfaglige og kunstneriske sammenhenger, både innenfor utdanning og i ulike kunstmiljøer. Rom for Dans har utviklet flere ulike undervisningsopplegg, og tilbyr workshops, kurs og seminarer, både i og utenfor huset.

De ansatte ved Rom for Dans har spisskompetanse innen dansekunstnerisk arbeid for og med barn og unge.Rom for Dans sitt arbeid i skolen bygger på KROM-metoden. KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans. Metoden gir verktøy for å arbeide skapende med barn og ungdom i skolen.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet til Rom for Dans pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter. Erfaringer og funn formidles gjennom undervisning og kurs, samarbeidsprosjekter og deltagelse i ulike fora for utveksling og diskusjon. Rom for dans driver også forskning på kunstneriske prosesser, kunstprodukter og kunstpedagogiske praksiser i samarbeid med eksterne forskere.

Gjennom årene har Rom for Dans samarbeid med en rekke aktører og institusjoner om små og store prosjekter.

Noen av samarbeidspartnerne våre inkluderer:

Høgskolen i Østfold, Høyskolen i Oslo og Akershus, Den kulturelle skolesekken i Østfold/Østfold Kulturutvikling, Den kulturelle skolesekken i Oslo, Senter for Kunst og kultur i opplæringen i Bodø, Norsk Kulturskoleråd, Kulturrådet, Scenekunstbruket, Norsk fagråd for musikk, dans og drama, PRODA, Dans i Väst, Dansekunst i Grenland, Dansekunst i Trøndelag, Dansekunst i Østfold, Dans i skolen, Høyskolen for Dansekunst og flere ulike barnehager og skoler i Oslo området.