Rom for Dans tilbyr en rekke ulike kurs, workshops og foredrag.

Ønsker du kurs eller foredrag,  – ta kontakt med prod@romfordans.no

Foredrag

Rom for Dans presenterer ofte sine arbeidsmetoder og sitt kunstneriske ståsted som del av seminarer og konferanser i ulike sammenhenger. Presentasjonene utformes slik at publikum engasjeres og får oppleve, erfare og reflektere.

Camilla og Caroline i sving under seminaret “Scenekunst, pedagogikk og deltakelse”, arrangert av Landing i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk Oslo 30. mai 2013.

 

Kurs/worshops

Kursene passer for alle som ønsker verktøy for å arbeide skapende med kroppen i rommet. Kursene tilpasses alltid etter deltakerne, og lengden på kurset kan også tilpasses etter behov.

Gjennom kursene får deltakerne mer kompetanse på en eller flere av følgende områder:

  • Kropp – bevegelsesforståelse og forståelse for eget kroppslig uttrykk.
  • Rom – forståelse for å skape og ta i bruk ulike rom.
  • Koreografi og Komposisjon – organisering av bevegelse i tid og rom.
  • Virkemidler – musikk, objekt, lys og kostyme.
  • Kommunikasjon – kommunikasjon i, om og med et prosjekt.
  • Veiledning – å se, analysere, videreutvikle og ta i bruk det som oppstår i kunstneriske prosesser.
KROM kurs

Rom for Dans tilbyr kurs i KROM til ulike grupper. På disse kursene får deltakerne en innføring i KROM-metoden. KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet til bruk i skoleverket av Rom for Dans. Les mer om KROM her.

Eksempler på kurs og foredrag vi har avholdt

BAREDANS/ Bodø Arena for Dansekunst september, 2017
Marius Kjos, førsteamanuensis i dans og fast ansatt ved Rom for Dans,  ledet en todagers workshop med fokus på koreografiske verktøy.
Deltakerne i workshopen fikk kunnskap om og erfaring med å arbeide med skapende prosesser for og med barn og unge med utgangspunkt i koreografiske verktøy.
Workshopen foregikk som en del av PRODAs tilbud til profesjonelle dansere/dansepedagoger i Bodø.

Kurs for lærere ved Sørum skole i Akershus, 2016/2017
I regi av Høyskolen i Oslo og Akershus deltok Rom for Dans i et skoleutviklingsprosjekt (SKUP-prosjekt) ved Sørum skole i Akershus.
Det overordnede målet for prosjektet var at de ansatte og elevene skulle tilegne seg nye metoder for å lære, samt å forbedre det psykososiale miljøet ved skolen. Prosjektet foregikk over flere måneder og Caroline Wahlström Nesse og  Camilla Myhre fra Rom for Dans var flere ganger på besøk ved skolen.

Kunsten å dele, 2015
Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre holdt foredrag om prosjektet KROM på tvers og koreografisk tenkning i en større sammenheng. Innlegget deres var en del av en konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge og ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo av Rikskonsertene, Scenekunst-bruket, Nasjonalmuseet, Norsk Forfattersentrum, Film&kino og Norsk kulturråd.

Scenekunst, pedagogikk og deltakelse, 2012
Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre fra Rom for Dans deltok sammen med utøverne Sebastian Tjørstad, Nasser Mhende og Tage B. Haukeberg. De presenterte kunstprosjektene KROM – kropp i rom og Bære gjennom en interaktiv performance, forelesning/presentasjon og forestilling. Reflekterte rundt kunstproduksjon med fokus på barn og unges deltakelse. Seminar arrangert av Landing og Scenekunstbruket.

Tilbakemeldinger på kurs og foredrag

It was the highlight of the day. I was intrigued and anxious, then slowly drawn into the experience and by the end moved and liberated by what I had witnessed. It was a brilliantly crafted session and worked so well.” Paul Roberts, styreleder Creativity, Culture & Education, UK.

«Jeg har fått økt bevissthet rundt egen praksis og nye verktøy. Kurset la til rette for et inkluderende fellesskap og var en ny arena å møtes på – noe vi utførte sammen.» Lærer Sørum skole.

«Inspirerende! Rom for Dans tok med publikum på en interaktiv, fysisk erfaringsutveksling. Vi fikk selv ta del og ble bevisst vår egen kropp.» Konferansedeltaker.