Tidsrom/periode: Pågående arbeid (2011 – )

Beskrivelse
KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet til bruk i skoleverket av Rom for Dans.

KROM står for kropp i rom. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får skoleelevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet. Elevene får verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Målet er at elevene skal få delta i kunstneriske prosesser og bidra med egne uttrykk.

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker har et eget ekspressivt uttrykk. Fokuset er på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. KROM ønsker å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter.

KROM-metoden er skapt gjennom et mangeårig kunstnerisk utviklingsarbeid ledet av dansekunstnerne Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse ved Rom for Dans.

I 2011/12 gjennomførte Wahlström Nesse og Myhre en 3 mnd. pilot i Oslo-skolene der metoden ble prøvd ut på til sammen 1000 elever på alle klassetrinn (1.klasse til 10.klasse, videregående trinn, fagskolenivå og til slutt masterstudentene på Arkitekthøyskolen). Dette arbeidet munnet ut i forestillingen [´Bæ:re].

KROM og [‘bæːɾə] var et omfattende prosjekt og et innspill til hvordan skapende arbeid med kropp, bevegelse og rom kan fungere innenfor skolen, og hvordan et slikt arbeid kan settes i sammenheng med profesjonell kunstproduksjon av høy kvalitet.

I 2012 lagde Sabina Jacobsson en 30 min. dokumentar fra tilblivelsen av KROM og Bære, med klipp fra prosess og forestilling, samt intervjuer med bl.a. Caroline og Camilla:

Videreutviklingen av KROM-metoden har siden den gangen pågått kontinuerlig og tatt stadig nye former, inngått i nye sammenhenger og gitt opphav til nye kunstprosjekter.

I 2018 har over 4000 skoleelever rundt omkring i landet fått prøve ut KROM-metoden i verksteder på sin skole. Lærere, kunstnere og kulturarbeidere i både Norge og Sverige har deltatt på KROM-kurs hvor de har lært hvordan de kan bruke metoden som del av sin egen undervisning.

Fra høsten 2018 innlemmes KROM som en del av masterutdanningen for lærere ved Høgskolen i Østfold. KROM-metoden er der blitt en del av pensum for alle lærerstudenter i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL).

Bidrag i bok/ tidsskrift

Tittel: Barn, kunst og kultur.
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, red: Sidsel B Hommersand og Marit Bakken
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215020020
Språk: Norsk
Utgivelsesår: 2013
Deler/kapittel: Først trodde jeg bare ville se ut som søppel, men så ble det kunst

Tittel: En KROM-sekvens blir til
Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Utgiver: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Språk: Norsk
År: 2017
Kapittel: Artikkelen var septemberutgaven i artikkelserien KKS 10 år, der én artikkel fra samarbeidspartnere eller bidragsytere ble publisert hver måned.

Konferansebidrag

Arrangement: “Scenekunst, pedagogikk og deltakelse”, på SoriaLab i Oslo
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre. Medskapende utøvere: Sebastian Tjørstad, Nasser Mhende, Tage B. Haukeberg.
Type arrangement: Seminar
Utbredelsesområde: norsk, nordisk, internasjonalt
Arrangør: Landing og Norsk Scenekunstbruk
Invitert: ja
Språk: norsk, engelsk
Tidspunkt: 30.-31.mai
År: 2012
Sammendrag: presentasjon av Wahlström Nesse og Myhres kunstprosjekt KROM – kropp i rom og Bære, interaktiv performance, forelesning/presentasjon og forestilling, kunstproduksjon med fokus på barn og unges deltakelse.
Omtale/kritikk: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=3548

Arrangement: Kunstfagene gjør skolen levende, på Litteraturhuset i Oslo
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: Konferanse
Utbredelsesområde: norsk, nordisk, internasjonalt
Arrangør: Fellesrådet for kunstfag i skolen
Invitert: ja
Språk: norsk, engelsk
Tidspunkt: 29.11.
År: 2012
Sammendrag: presentasjon av Wahlström Nesse og Myhres kunstprosjekt KROM – kropp i rom og Bære, interaktiv performance, forelesning/presentasjon og forestilling, kunstproduksjon med fokus på barn og unges deltakelse. “It was the highlight of the day. I was intrigued and anxious, then slowly drawn into the experience and by the end moved and liberated by what I had witnessed. It was a brilliantly crafted session and worked so well..» Paul Roberts, styreleder Creativity, Culture & Education, UK.

Faglig presentasjon

Arrangement: PreBox : Medvirkning/påvirkning
Person(er): Camilla Myhre
Type arrangement: Seminar, samtale under Showbox 2013
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: Showbox / Scenekunstbruket
Invitert: ja
Språk: norsk
År: 2013
Sammendrag: Presentasjon av KROM og barn og unges deltakelse i prosjekter ved Rom for Dans.
Seminaret ble evaluert i en artikkel av Mariken Lauvstad i Periskop. www.periskop.no/pa-stedet-hvil/

Arrangement: KROM – etterutdanningsmodul 1: kropp.
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: etterutdanningskurs 3 dager, i Fredrikstad
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: Dansekunst i Østfold
Invitert: ja
Språk: norsk
Tidspunkt:13.-15.nov
År: 2013
Sammendrag: Fordypningskurs i KROM som metode, verktøy for å forstå kroppen i rommet, og hvordan veileder barn og unge i et slikt arbeid. Første etterutdanningsmodul av i alt tre utdanningsmoduler i KROM – kropp i rom.

Arrangement: Skapende dans for og med barn og unge.
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: Fagdag DansiT, Trondheim. Workshop, presentasjon, samtale.
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: DansiT, Trondheim
Invitert: ja
Språk: norsk
År: 2013
Sammendrag: workshop og presentasjon av KROM – kropp i rom, deltakelse i panel i danserisk samtale om læringsmetoder og didaktikk.

Arrangement: KROM – etterutdanningsmodul 2: rom
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: etterutdanningskurs 3 dager, i Fredrikstad
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: Dansekunst i Østfold
Invitert: ja
Språk: norsk
År: 2014
Sammendrag: Fordypningskurs i KROM som metode, verktøy for å forstå kroppen i rommet, og hvordan veileder barn og unge i et slikt arbeid. Andre av i alt tre etterutdanningsmoduler i KROM – kropp i rom.

Arrangement: Satelit dansefestival for barn og unge, Gøteborgsoperaen
Person(er): Caroline W Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: workshop
Utbredelsesområde: dansekunstnere og –pedagoger i Sverige
Arrangør: Satelit dansefestival, Gøteborgsoperaen
Invitert: ja
Språk: norsk, svensk
År: mars, 2015
Sammendrag: 2 dagers workshop i KROM med 30 deltakere.

Arrangement: KROM – etterutdanningsmodul 3: koreografi og komposisjon
Person(er): Caroline W Nesse og Marius Kjos.
Type arrangement: 3 dagers kurs
Utbredelsesområde: dansekunstnere og pedagoger i Østfold
Arrangør: Dansekunst i Østfold
Invitert: ja
Språk: norsk
År: September 2015
Sammendrag: Fordypningskurs i KROM som metode, verktøy for å forstå kroppen i rommet, og hvordan veileder barn og unge i et slikt arbeid. Tredje av i alt tre etterutdanningsmoduler i KROM – kropp i rom.

Arrangement: Kykeliky – kunst for de aller miste
Person(er): Caroline W Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: konferanse / KROM workshop
Utbredelsesområde: kulturskolelærere og barnehagepersonale
Arrangør: Kulturskolerådet, HiOA, Scenekunstbruket m.fl.
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: April 2015
Sammendrag: KROM workshop og presentasjon.

Arrangement: Åpen dag på Sørum skole
Person(er): Caroline W Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: Presentasjon som del av SKUP, skoleutviklingsprosjekt
Utbredelsesområde: Lærere, elever og foresatte ved Sørum skole i Akershus.
Arrangør: Høyskolen i Oslo og Akershus og Sørum Skole støttet av fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Invitert: ja
Språk: norsk
År: 2016
Sammendrag: KROM som verktøy i arbeidet mot mobbing på Sørum skole i Akershus i skoleutviklingsprosjektet ”alle skal med i arken”. Lærere får gruppevis å ta i bruk kunstneriske verktøy fra ulike kunstgenre, bl.a. KROM; og skal siden gi verktøy videre til hverandre for så å utvikle egne arbeider med hver sin klasse. Klasseprosjektene presenteres under Åpen dag der foreldrene inviteres inn.

Arrangement 1: PRIO 0 till 18
Person(er): Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement: workshop under kulturkonferanse, festival
Utbredelsesområde: dansekunstnere og -pedagoger i Sverige
Arrangør: Kultur i Väst, Gøteborg
Invitert: ja
Språk: norsk, svensk
År: mars, 2017
Sammendrag: workshop i KROM med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere/pedagoger.
http://www.kulturivast.se/prio-0till18

Arrangement 3: BAREDANS, festival og workshop
Person(er): Marius Kjos
Type arrangement: 2 dager kurs
Utbredelsesområde: Norge, Norden
Arrangør: Baredans, Bodø
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: 2017
Sammendrag: koreografiske verktøy for å arbeide med skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig uttrykk.

Arrangement 4: Fagdag Dansekunst i Grenland, Ælvespeilet
Person(er): Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement: Fagdag, verksted og undervisning
Utbredelsesområde: dansekunstnere og pedagoger i Grenland / Telemark / Vestfold
Arrangør: Dansekunst i Grenland
Invitert: ja
Språk: norsk
År: 2017
Sammendrag: KROM-kurs under fagdag.
http://dansekunstigrenland.no/faglig-forum/arrangementer/fagdag-krom-kropp-i-rom

Omtale/artikler

2013: “Først trodde jeg det bare ville se ut som søppel, men så ble det kunst.” Artikkelen var Rom for Dans sitt bidrag til boken Barn, kunst og kultur, redigert av Marit Bakken og Sidsel Bjerke Hommersand. Den kan leses her.
2017: “En KROM sekvens blir til”. Artikkel skrevet i anledning Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sitt 10-års jubileum. Den kan leses her.
2016: “KROM i Bodø-piloten”. Artikkel om samhandling mellom kunstner og lærer. Den kan leses her.
2016: “KROM -kropp i rom”. Forskningsartikkel skrevet av universitetslektor Janne Lossius på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.  Artikkelen undersøker hvilke betingelser som er viktige for at samhandlingen mellom lærerne og kunstnerne skal fungere i kunstprosjekter som KROM. Den kan leses her.