I slipped inbetween two wor(l)ds

Maja Roel i samarbeid med videokunstner Lowri Rees,arbeidstittel: I slipped inbetween two wor(l)ds. Et risikoprosjekt med base i en indre nødvendighet.

Prøvevisning av prosjekt i forbindelse med Landing 2008, vist på prøvescenen på Rom for dans i 2007