I am

I am tar utgangspunkt i de fire første strofer fra Fernando Pessoa’s dikt “The Tobacconist” fra 1928. Gjennom kontraster mellom det konstante og det flyktige formes stykket i nært samarbeid mellom utøverene.

Komponist: Agnes Ida Pettersen

Dans: Solveig Styve Holte

Sang: Felicia Kaijser

I am er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Musikkhøgskole NMH og Rom for Dans. Premiere var under Vinterlyd festivalen ved NMH 24. februar.