Dialogseminar om kunst i barnehagen

Torsdag 11. Februar samlet nettverket “Kunst i Barnehagen” seg til dialogseminar på Rom for Dans. Hovedtemaet for seminaret var hvordan man kan jobbe med dans og bevegelse hos barn.

Stifterne av Rom for Dans, Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre, var opptatt av at deltakerne på dialogseminaret skulle få en erfaringsbasert kunnskap om det de senere skulle snakke om:
-Vi forsket i 15 år. På andre måter å forstå dans og bevegelse. Denne forskningen har vi samlet i begrepet .
Deltakerne stilte seg opp langs veggene i det store dansestudioet, og så beveget de seg langs veggene i en ring mens de kjente på hva som skjedde i kroppene deres når de ga motstand inn i veggen eller ned i gulvet. De kjente på hva som skjedde når de ga mye eller lite fraskyv. Etterpå fikk deltakerne, delt i to grupper, vise hvordan et slikt uttrykk ser ut og hva som skjer i rommet når en gruppe mennesker beveger seg etter samme prinsipp.
– Barn har kompetanse vi ikke har. Den ligger der, og dessuten kan vi ta vare på denne kompetansen. Barn klatrer for eksempel mye og det kan brukes i møte med voksne, forklarte Caroline Wahlstrøm Nesse.

Kan det kalles kunst når barn er med?

Det ble vist tre filmsnutter som viste noen av produksjonene Rom for Dans har gjort med barn. I deres måte å jobbe med dansekunst på er det et viktig poeng å sidestille de voksne, profesjonelle danserne med barna på scenen. Dermed kan man ta vare på de kvalitetene barn har, som vi voksne har lært oss av med.

Skolen for samtidsdans

Skolen for samtidsdans holder også til i lokalene til Rom for Dans. Det var med skolen for samtidsdans det hele begynte og grunnlaget for å etablere Rom for dans i 2005. Elevene på skolen for samtidsdans får en unik kompetanse som gjør dem mer rustet til å møte den hverdagen de møter som dansekunstnerne etter endt utdannelse. De får kompetanse både på dans, koreografi og metoder for å veilede andre voksne og barn.
– Vi underviser i bevegelsesforståelse heller enn å lære dem spesifikke teknikker. Vi jobber med oppgaver som gir erfaringsbasert kunnskap. Dette gir den enkelte selvstendighet til å styrke sitt eget uttrykk.
Denne kompetansen som Wahlstrøm Nesse og Myhre har opparbeidet seg, ønsker de å få formidlet både inn i skolen og inn i barnehagene. Men de ønsker at dansekunsten og bevegelsesforståelsen skal være en prosess. Og det skal være en prosess som også de voksne, både barnehageansatte, lærere og foreldre, tar del i.

– Jeg tror ikke på at barnehageansatte skal forlate rommet når kunstneren kommer inn, poengterer Wahlstrøm Nesse.
Dette var også poenget til Heidi Dahl som presenterte sitt bachelorarbeid knyttet til forstillingen Korall Koral.

Nettverket Kunst i barnehagen er etablert som et forskning- og utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og ledes av Ann-Hege Lorvik Waterhouse HiO, avd. LUI. Se www.kunstibarnehagen.no

Rom for Dans har utviklet Kurs for barn i Aktivitetsskolen. Kurset kan også tilpasses barnehager.