Hva kan dans i barnehagen være?

Torsdag 11. februar holder nettverket «Kunst i barnehagen» seminar på Rom for Dans.

Rom for dans ved Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre er opptatt at barn skal erfare kunstopplevelser i tidlig alder. Flere av kursene på kveldskolen til Rom for dans er for barn i barnehagealder. På disse kursene får barna oppleve og lære om kroppen gjennom å være i bevegelse.

– I stedet for å si at alle skal bevege seg på en bestemt måte, prøver vi å finne metoder for å bevisstgjøre kroppen. De kan være rette, og de kan være bøyde eller slappe. Det handler om at de kan kjenne forskjellige former i kroppen og at ikke bare det er en måte som er riktig som det er innenfor den klassiske dansen, sier Camilla Myhre.