HABITAT – et iscenesatt verksted

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret. 

 

Vi mennesker lever i en omskiftelig tid preget av uro, forandring og oppløsning, der folk flytter og flykter innad og på tvers av grenser, og hvor selve oppfattelsen av «hjemmet» stadig endres. Mennesker i alle aldre skaper seg hjem der de er, eller de bryter opp og drar til et nytt sted for å skape et hjem et annet sted. Dette er det store bakteppet til vår tematikk. 

I trygge Norge lever det mennesker som har opplevd at hjem har gått i oppløsning, eller som har kommet til dette landet fordi de eller foreldrene har måttet flykte. En slik opplevelse kan være vanskelig å ta innover seg for de som ikke har opplevd annet enn å flytte til en større leilighet. Samtidig får vi daglig nyheter om klimaflyktninger, krig og terror, gjerne i en salig blanding med reklame og nyheter om Farmen kjendis. Hva gjør disse kontrastene med oss? Hva tenker de unge om sin egen situasjon og posisjon i verden? 

I Habitat skaper vi et lekent og alvorlig rom der både de små individuelle opplevelsene og de store tematikkene får plass. Elevene får ta del i en refleksjon om hva som får den enkelte til å føle seg hjemme, hva de trenger for å skape den følelsen. Hvorfor er hjemmet vårt og tilhørighet til et sted og til andre mennesker så viktig for oss? Hva trenger vi for å skape et hjem? Reflekterer vi av og til også over hva som skal til for å få en annen til å føle seg hjemme, eller velkommen?

HABITAT som iscenesatt verksted er en videreutvikling av en forestilling ved samme navn som tidligere har vært spilt bl.a. i DKS Oslo og ved den internasjonale festivalen Oktoberdans i Bergen.

HABITAT – et iscenesatt verksted er laget for DKS og turné, passer til blackbox/produksjonsrom med blending og gymsaler/store rom med blending.
Danseforestillingen/verkstedet varer i 60 minutter, avhengig av gruppe, og kan spille 2 ganger om dagen uten forflytning imellom. 
Antall publikum er en skole klasse av gangen, omtreng 30 personer.

Info om forestillingen/til DKS:

Målgruppe:
8. – 10. trinn

Tid:
60 min
+ 60 min opprigg og 60 min nedrigg

Antall utøvere:
3

Antall elever per verksted:
Maks 30 elever (1 klasse)

Antall verksteder per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Produksjonen foregår i gymsal, blackbox eller andre store åpne rom med blending. 

Kontaktperson:
Martin Bergo Selsjord
Prod@romfordans.no

Utøvere høst 22, vår 23:
Marte Kristine Brustad Melhus, Einar Reynisson Grimsby og Martin Bergo Selsjord

 

Medvirkende:
Kunstnerisk og faglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse
Dramaturg: Marius Kjos.
Medskapende utøvere: Einar Reynisson Grimsby, Marte Kristine Brustad Melhus, Martin Bergo Selsjord
Komponist: Martin Ødegaard.
Scenograf: Carl Nilssen-Love.
Produsent: Rom for Dans v/ Camilla Myhre
Prosjektleder: Martin Bergo Selsjord