Guro Anna Wyller Odden

Guro Anna Guro Anna har utdannelse fra Danseteaterlinien ved Den Rytmiske Daghøjskole i København og Skolen for Samtidsdans i Oslo. Hun arbeider frilans som dansekunstner og har siden 2005 undervist fast på kveldsskolen ved Rom for Dans. Som dansekunstner gjør Guro Anna egne produksjoner, danser i andres prosjekter og har bred erfaring med undervisning i dans og bevegelse. Hun har blant annet holdt kurs i bevegelse for barn ved Habititeringstjenesten i Fredrikstad, som ledd i et forskningsprosjekt ledet av stipendiat Wenche Bjorbækmo og professor Gunn Engelsrud ved Universitetet i Oslo. Hun har gitt workshops ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ved Universitetet i Oslo, ved Norges Idrettshøyskole og på ungdomsskoler som en del av prosjektet JAM!, et samarbeid mellom Ad Busters Norge og Riksutstillinger. Guro Anna har også veiledet studenter ved Skolen for Samtidsdans i flere ulike prosjekter og arbeidet som dramalærer i Sauherad Kulturskole. For øyeblikket er hun igang med profesjonsstudiet i psykologi ved UiO.