Fysisk teater workshop med Christopher Sivertsen

The Breathing Performer
Fysisk teater workshop med Christopher Sivertsen for skuespillere / dansere

30. mai til 3. juni kl.17.00 – 22.00
Pris: kr. 2500.- (Påmelding og innbetaling før 15. mai kun kr. 1900.-)

Et samarbeidsprosjekt mellom Teater Polkadot og The Awake Project. Teater Polkadot organiserer workshop med Christopher Sivertsen som en del av forberedelsene til sin neste produksjon. Workshopen er en mulighet til å bli kjent med Christophers inspirerende undervisning og fordype seg i dynamisk fysisk improvisasjon. Pust, rytme, musikalitet og “tuning”, altså bestrebelsen på å øke evnen til å lytte til impulser i gruppen, er sentrale stikkord. Gjennom denne workshopen ønsker Teater Polkadot å rekruttere to fysiske skuespillere (eller dansere med noe teaterbakgrunn) som er interessert i å fordype seg i ensembletrening og i å utvikle et felles fysisk vokabular. Dette vokabularet blir rammeverket i den kommende produksjonens estetiske uttrykk. Vi er spesielt på utkikk etter selvstendige og generøse scenekunstnere som har interesse for ensemblearbeid og som liker prosjekter hvor regissør og skuespillere er jevnbyrdige og hvor det i prosessen foregår en kontinuerlig arbeidsutveksling mellom partene. Arbeidet vil starte medio august 2011.

TEATER POLKADOT
Teater Polkadot ble etablert i 2007 av Mariken Lauvstad og Yvonne Wiche Levinsen, begge utdannet fra School of Stage Arts i Danmark. Det er et uavhengig teaterkompani med base i Fredrikstad/Oslo, som produserer fysiske teaterforestillinger og holder kurs og workshops både for skoleelever, amatører og profesjonelle skuespillere. Mer info: www.scenekunstbruket.no
Teater Polkadot har forholdet mellom bevegelse og musikalitet som fundament i sin tilnærming til fysisk teater. Heller enn å arbeide med pust, bevegelse, stemme, rytme og musikalitet separat, forsøker kompaniet å fi nne forbindelsene mellom de ulike uttrykksformene ut fra prinsippet om at hele kroppen bør være involvert i å støtte hver prosess. Et annet viktig fokusområde for ensemblet er å arbeide med lytting. Gjennom å utvikle sin sensibilitet og evne til å ta imot og gi impulser, kan en gruppe av skuespillere/dansere finne en felles pust og puls og strebe mot å bli nesten som én organisme. Disse forestående idéene kommer opprinnelig fra polsk fysisk teater. Teater Polkadot startet derfor nylig et samarbeid med Christopher Sivertsen og AWAKE, som bruker mange av elementene fra polsk avant garde teater i sine prosjekter.

CHRISTOPHER SIVERTSEN
Christopher Sivertsen er født i Norge, men har bodd og jobbet i Polen, Sverige og England hele sin yrkeskarriere. I tillegg til å være kunstnerisk leder av AWAKE er Christopher tilknyttet fl ere andre prosjekter, bl.a. Natural Perspective TC, London (med Timberlake Wertenbaker og Irina Brown), og han samarbeider med Au Brana(FR), Anna Helena McLean og Ian Morgan i The Queen and I, Moon Fool, Gregorz Bral og Brave Festival(PL) for å nevne noe. Christopher sier følgende om gruppedynamikk: “Som soloinstrument er mennesket unikt. Når vi lærer å arbeide i flagyl 250mg et orkester, erfarer vi hvordan elementer som pust,
rytme og musikalitet kan sammenfalle i en organisk helhet. Og fokuserer vi på å koordinere disse elementene i en gruppe, gjennom lytting og “tuning”, gjennom å gi og motta impulser med ulik intensitet, energi og dynamikk, skaper vi en base for å fortelle en historie gjennom tekst eller bevegelse.” Les mer: www.awakeproject.com

Påmelding: teaterpolkadot@gmail.com

Kontaktperson: Mariken Lauvstad tlf. 9383285