Funksjonell anatomi

Eksklusiv workshop med få deltakere, to instruktører, personlig oppfølging. Denne workshopen er laget for å gi profesjonelle dansere innsikt i anatomi gjennom å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk utforskning alene og i par. Gjennom gitte sekvenser og improvisasjon får en eksempler på hvordan kunnskapen kan benyttes i utvikling av dans, både teknisk og kreativt. Det blir satt spesielt fokus på områder i kroppen som er spesielt utsatt for skader. Erfart kunnskap om hvordan skjelett og muskler sammen i bevegelse gjør det lettere å analysere og initiere bevegelse, og forebygge skader. I tillegg er det et utgangspunkt for å generere kunstnerisk materiale som du alltid bærer med deg.

Marthe Schneider

er utdannet danser ved Laban Center London og Skolen for Samtidsdans. Etter dette tok hun utdanning som fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo. Med spesiell interesse for funksjonell anatomi og bevegelsesanalyse som utgangspunkt kombinerer hun de to utdanningene gjennom å gjøre ulike danse- og fysioterapiprosjekter i tillegg til å jobbe som klinisk fysioterapeut.

Håkon Navestad

er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. Han har også en fireårig utdannelse som danser og pedagog fra Statens balletthøgskole (Kunsthøgskolen i Oslo) og my canadian pharmacy online Skolen for Samtidsdans,  i tillegg til å være cand.mag. fra Universitetet i Oslo med mellomfag i engelsk. Han har flere års erfaring som danser og pedagog og har en bred etterutdanning  innen pilates og ashtanga yoga.