Opprykk

Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos og Camilla Myhre ved Rom for Dans har fått opprykk til 1. amanuensis i dans/samtidsdans!

For å bli vurdert som førsteamanuensis kreves blant annet «dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen», og «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».

“En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning”. (Utdanning.no)

Alle tre er vurdert å ha oppnådd et høyt internasjonalt nivå som dansekunstnere. Dette betyr at lærerkompetansen er lik kompetansen til lærere på høyskoler og universiteter.

I vurderingen står det blant annet: «arbeidet tilfredsstiller etter komiteens vurdering kravet til høgt kunstnerisk internasjonalt nivå innen området «barnedans i en kunstnerisk ramme». 

Alle de tre er blitt vurdert på bakgrunn av hele sin virksomhet i feltet, gjennom 25 år, som utøvende og medskapende dansere, og som skapende kunstnere.

Hvordan føles det?
Vi er utrolig glade! roper de i kor.

Nei hva skal man si, det har vært en lang og omfattende prosess som det er deilig å komme i havn med, sier Caroline.

Amanuensiser

Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos som førsteamanuensiser! foto: Jorunn Kjersem Hildre

Førsteamanuensiser