Om forestillingene våre

Rom for Dans produserer dansekunst for og med barn, unge og voksne. Arbeidet tar form som forestillinger, verksteder og kunstnerisk utviklingsarbeid. Rom for Dans har siden 2005 skapt over 30 unike forstillingsproduksjoner. I noen produksjoner integreres barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere.

Arbeidet har høstet strålende kritikker og priser, bl.a. Danseinformasjonens Ærespris 2012 som gikk til gründere og dansekunstnere Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre ”for deres samlede arbeid med og for Rom for Dans, Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for dansekunst), KROM, profesjonell kunstnerisk praksis med og for barn og unge samt Myhre og Nesses arbeid som fremragende utøvende dansekunstnere.»

DKS produksjoner

Rom for Dans tilbyr flere ulike dansekunstproduksjoner for skoleelever. Felles for dem alle er at de er spesialtilpasset målgruppen og at de involverer elevene på ulike vis. Barna og ungdommene får delta aktivt, skape og reflektere, og gjennom ulike verksteder selv oppleve en kunstnerisk prosess.

Alle utøverne i Rom for Dans sine forestillings- og verkstedsproduksjoner har en særskilt kompetanse på å arbeide skapende med barn og ungdom, både gjennom utdanning og arbeidserfaring. Rom for Dans sine DKS-produksjoner er vist for tusenvis av skoleelever med strålende tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Co-produksjoner hos Rom for Dans

Rom for Dans går en gang i blant inn som co-produsent på eksterne danseproduksjoner for barn og unge. Vi bidrar med veiledning, og stiller lokaler til rådighet til prøver og forestillinger og hjelper til med markedsføring og synliggjøring av produksjonen. Vi ønsker en tett dialog med kunstnerne vi co-produserer for. Gjennom co-produksjoner håper vi å kunne bidra til at nye, yngre dansekunstnere får etablert seg i feltet for barn og unge.