Om forestillinger ved RfD

Rom for Dans produserer dansekunst for og med barn, unge og voksne. Arbeidet tar form som forestillinger, verksteder og kunstnerisk utviklingsarbeid hvor man integrerer barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere. Rom for Dans har siden 2005 skapt over 30 unike forstillingsproduksjoner. Arbeidet har høstet strålende kritikker og priser, bl. a. Danseinformasjonens Ærespris 2012.

DKS produksjoner

Rom for Dans tilbyr flere ulike dansekunstproduksjoner for skoleelever. Felles for dem alle er at de er spesialtilpasset målgruppen og at de involverer elevene på ulike vis. Barna og ungdommene får delta aktivt i prosjektet og selv oppleve en kunstnerisk prosess. Alle utøverne i Rom for Dans sine DKS produksjoner har en særskilt kompetanse på å arbeide skapende med barn og ungdom, både gjennom utdanning og arbeidserfaring. Rom for Dans sine DKS produksjoner er vist for nærmere 5000 skoleelever med strålende tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Co-produksjoner hos Rom for Dans

Rom for Dans går en gang i blant inn som co-produsent på eksterne danseproduksjoner for barn og unge. Vi stiller da lokaler til rådighet til prøver og forestillinger og bidrar med markedsføring og synliggjøring av produksjonen. Vi ønsker en tett dialog med kunstnerne vi co-produserer for, og bidrar gjerne med veiledning. Gjennom co-produksjoner håper vi å kunne bidra til at nye, yngre dansekunstnere får etablert seg i feltet for barn og unge.