(2006 – 2008) Prosjekt Isadora

Eivind Seljeseth. foto: Tom Sinding-Larsen

Prosjekt Isadora var et 3-årig dansekunstnerisk utviklingsarbeid under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, der barn og unge fra 4 -14 år medvirket som utøvere på linje med profesjonelle utøvere. Prosjektet ble gjennomført i årene 2006-2008, og var fullfinansiert av Norsk Kulturråd ved scenekunst og barn og unge, Fond for Utøvende Kunstnere og Oslo Kommune.

Prosjektet utforsker hvordan dansekunstnere kan være med på å tydeliggjøre og ta på alvor barnets verden, og gjøre denne synlig gjennom profesjonell dansekunst. Utviklingsarbeidene endte i profesjonelle forestillinger. Prosjektet hadde videre som mål bidra til å endre hvordan vi som voksne kommuniserer om barn og unges deltakelse i profesjonell dansekunst. Parallelt foregikk en utforskning av metoder for hvordan møte, ta vare på og utvikle de unges utrykk og veilede barn og unge i en kunstnerisk prosess. 

Prosjekt Isadora oppstod ut fra flere grunner. Først et kunstnerisk behov for å gå tettere på barn og unges verden. Som skapende kunstnere, og som kunstnerisk ansvarlige på Skolen for Samtidsdans hadde vi deltatt i og gjennomført flere prosjekter der barn og unge var medvirkende, og ønsket å utforske dette videre og gi det status ved å løfte det opp på den profesjonelle kunstscenen. I tillegg hadde vi siden vår egen studietid på Statens Balletthøgskole drømt om å skape et tilbud til barn og unge der deres egne uttrykk ble satt i sentrum. Som skoleledere ved Skolen for Samtidsdans hadde vi i lang tid opplevd at kompetansen omkring skapende arbeid og eget uttrykk blant søkere til skolen, nesten ikke var utviklet. Søkerne hadde sjeldent erfaringer med å skape dans og vi brukte mye tid og krefter på å gjøre studentene trygge på en individorientert arbeidsmåte der deres egne uttrykk stod i sentrum. Vi ble nysgjerrige på hva som ville skje om barn og unge ble innført i en praksis der de fikk være skapende og fikk verktøy til å ta egne koreografiske valg allerede fra 4 års alderen og videre opp gjennom ungdomstiden. Var det i det hele tatt mulig å jobbe på denne måten med barn og unge?

Ut fra dette skapte vi Prosjekt Isadora, der vi hadde en tre-årig oppbygning med faglige og kunstneriske rammer som skulle gi barna verktøy og kompetanse for å delta i forestilingsproduksjon på linje med voksne profesjonelle. Det var med andre ord både et faglig og et kunstnerisk utviklingsprosjekt, med mål å skape profesjonelle forestillinger for et offentlig publikum. I perioden ble det utviklet 11 unike forestillinger som ble spilt i nasjonale og internasjonale sammenhenger, totalt spilt ca. 50 ganger for ca. 3.000 publikummere.

Midtveis i prosessen ble prosjektet evaluert av en gruppe nedsatt av forskningsavdelingen ved Norsk Kulturråd: Jeg har en drøm for alle barn. Og alle barn befinner seg i skolen. Der ønsker jeg at denne spesielle formen for dans ikke bare er en «happening», ikke bare et tidsbegrenset prosjekt, ikke bare glasur, men et fag. På timeplanen. Hver uke. Hele året. Alle årene.
– Cathrine Bull-Thorshaug.

(Fra evalueringsrapporten ”Danseprosjektet Isadora, vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt”, Berg Simonsen, Hellemann, Leinslie, Bull Thorshaug, Utgitt av Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget ISBN: 978-82-7081-144-1.  Du finner hele rapporten her.)

Prosjekt Isadora har også deltatt under flere seminarer blant andre ”Kedja” 2009 (Kuopio, Finland), ”Showbox” 2009 (Scenekunstbruket/Danse – og teatersentrum på Rom for Dans) og ”Skapende læring” 2010 (Musikk i skolen i Den norske Opera).

Prosjektets siste forestillingsproduksjon ”Absolutt Virkelig” avsluttet det 3-årige arbeidet, og ble vist under den internasjonale festivalen Ultima 2008. Prosjektet dannet grunnlaget for videre fast støtte til Rom for Dans over post 74, Norsk Kulturråd. Siden 2008 har Rom for Dans og kunstnerne Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre fortsatt å utvikle nye prosjekter for og med barn og unge.