Co-produksjon

Rom for Dans har co-produsert og veiledet flere tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter.