2017

I 2017 samarbeider Rom for Dans med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold om prosjektet KROM på tvers. Målet med prosjektet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.