2016

I 2016 arbeider vi med produksjonen «A4».  Målgruppen for produksjonen er jenter på 9. klassetrinnet.

Les mer i margen til venstre.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Utøver Ingvild Bertelsen under prøvene til forestillingen «A4». Foto: Ida Frømyr Borgen