Ikke akkurat skog

ikke akkurat skog
Av Venke Sortland, Guro Anna Wyller Odden og Pernille Holden, i samarbeid med Ungdomskompaniet ved Rom for Dans og studenter fra Skolen for Samtidsdans (kull 2008-2010).

Ungdomskompaniet ved Rom for Dans var et tilbud til de eldste ungdommene fra Prosjekt Isadora og andre ungdommer som ble valgt ut gjennom en audition. Hensikten var å ta videre arbeidet med å gjøre ungdommene i stand til å ta egne valg i skapende prosesser og delta aktivt i alle deler av en forestillingsproduksjon.

Ikke akkurat skog ble vist ble vist 7. – 10.mai 2009 i og utenfor gallerirommet på UKS i Oslo. Forestillingen startet som en rekke stedspesifikke soloforestillinger der publikum flyttet seg rundt mellom de ulike kunstverkene. Etter hvert samlet alle utøverne seg i de store gallerirommene, der en felles komposisjon utgjorde siste del av forestillingen.

De unge deltok både i utforming av konseptet, valg av tittel, utvikling av kostyme og bevegelsesmateriale, under veiledning av Sortland, Holden og Odden, samt konstymedesigner Svein-Ove Kirkhorn.