Vann, vann

forprosjekt til Prosjekt Isadora, vist under åpningen av Rom for Dans i desember 2005.

Vann vann