Fagtekster

teipfigurer

Her kan du lese artikler og fagtekster skrevet av Rom for dans og våre samarbeidspartnere.

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for enklest å kunne lese artiklene.

Gunn Engelsrud: Å medvirke for å skape dansekunst – et forsøk på analyse av begrepsbruk og muligheter for teoretisering