Fagseminar: Deltakelse i praksis

I samarbeid med Showbox inviterer Rom for Dans til et iscenesatt seminar fredag 3. desember kl. 12.00

Alle snakker om medvirkning i kunsten, – men hva betyr det i praksis?

Rom for Dans har gjennom sytten år laget dansekunst hvor barn, unge og voksne deltar. På dette seminaret ønsker vi å dele hvordan vi jobber med medvirkning og hva begrepet betyr for oss, i teori og praksis.

Høyskolen for dansekunst tilbyr en bachelorutdanning med et særskilt fokus på kunst for barn og unge. Hvordan forbereder denne utdanningen studentene på å jobbe i kunstprosjekter hvor barn og unge deltar? Studenter og lærere fra høyskolen er med på seminaret og deler erfaringer og perspektiver.

Seminaret vil by på en rekke kunstneriske innslag, samt presentasjoner fra noen av Rom for Dans sine samarbeidspartnere innen lærerutdanning (Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad/ Høgskolen i Østfold), Den kulturelle skolesekken (Johannes Hafnor/DKS Viken), kunstfeltet (Venke Sortland/Landing) og forskning (Gunn Engelsrud/Høgskulen på Vestlandet).

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på her