Dansetrening på Rom for Dans

Dette er dansetrening der den enkelte blir utfordret til å jobbe med sine egne bevegelser ut fra egne forutsetninger og behov, gjennom både fysiske og kreative oppgaver. Øvelsene gir deg bedre stabilitet, styrker kroppens indre muskelatur og forebygger slitasjeskader. Ved Rom for Dans arbeider vi ut fra en intensjon om å ta på alvor det individuelle uttrykket som allerede finnes hos den enkelte. Ved å forholde seg til dette som en ressurs inn i et skapende arbeide søkes det ikke etter rett og galt, men etter å tydeliggjøre og videreutvikle den enkeltes bevegelser og fysiske uttrykk.

Undervisningen skal stimulere til og ivareta gleden ved å uttrykke seg gjennom dans og lage trygge rammer der alle får plass til å utvikle seg på en selvstendig og kreativ måte. Dansetreningen er basert på improviasasjonsmetoder og prinsipper, og har fokus på utvikling av bevegelse, bevegelses- og kroppsforståelse, koreografi og komposisjon.

Ved Rom for Dans ønsker vi å utfordre hva dans kan være, og gi rom for ulike dansekropper. Utøveren deltar med en personlig inngang, individet tydeliggjøres, ulikhetene og den enkeltes form dyrkes frem. Vi ønsker med metoder utarbeidet innenfor samtidsdansen å favne alle aldre. Små barn, ungdom eller voksne og eldre mennesker med en «levd» eller «erfart» kropp er alle bærere av ulike uttrykk. På den måten er dansen inkluderende, med plass til alle.

Kunstnerne som underviser har alle treårig utdanning, erfaring som skapende og utøvende dansekunstnere, kompetanse innen veiledning av kunstneriske prosesser, og pedagogisk erfaring i forhold til den aldersgruppen de skal arbeide med.

Målgruppe for kursene
For barn, unge og voksne som vil trene på en måte som gjør godt for kroppen