Kurs

Dansekunstskolen ved Rom for Dans er et sted for deg som ønsker å jobbe skapende med dans og bevegelse.
Undervisningen har fokus på bevegelsesforståelse, som styrke, balanse, smidighet og koordinasjon. I tillegg lærer du om plassering i rom, koreografi og komposisjon. Ved Dansekunstskolen arbeider vi ut fra en intensjon om å ta på alvor det individuelle bevegelsesuttrykket som allerede finnes hos den enkelte, bevisstgjøre dette og leke med det innenfor en kunstnerisk ramme. Du får utfordret fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger (les mere her…)

Her finner du unike tilbud, og undervisere som er aktive i det skapende dansekunstfeltet. All undervisning ledes av profesjonelle utøvere med spisskompetanse innenfor kunstnerisk arbeid med barn, unge og voksne. Samtidsdanskursene ved Dansekunstskolen er basert på metoder utviklet av Nesse /Myhre, KROM – metodene. Les mer om KROM 

Pris: fra kr 1790,- til 2280,- pr semester
Påmelding og spørsmål om kurs: kurs@romfordans.no