Dansekunstprosjekter for barn og unge

Prosjekt Isadora

I Dansekunstprosjektene får barn og unge være medskapende i kunstneriske prosesser, sammen med voksne, profesjonelle utøvere og studenter ved Skolen for Samtidsdans. De får individuell oppfølging og veiledning i forhold til å skape sitt eget kunstneriske uttrykk. Arbeidene ender i profesjonelle forestillinger.

Tilbud om å delta i et dansekunstprosjekt gis til barn og ungdom som har gått minimum ett år på kurs ved Rom for Dans. Det vil ikke være opptak på Dansekunstprosjektene før i 2010.

Våren 2009 var det overordnede temaet for arbeidet rom. Dansekunstprosjektene presenterte sine forestillinger i ulike rom i nærmiljøet, utenfor Rom for Dans sine lokaler. For info om forestillingene se her!

Dansekunstprosjektene ved Rom for Dans er en videreføring av Prosjekt Isadora, et 3 årig forsknings- og forestillingsarbeid finansiert av Norsk kulturråd, se www.prosjektisadora.no.