Audition

Er du mellom 11 og 14 år og har en stor interesse for dans og bevegelse?

Rom for Dans starter høsten 2016 et nytt kompani med ungdom og profesjonelle dansekunstnere.
Foto: Ida Frømyr BorgenVi søker ungdom med ulik danse- og bevegelsesbakgrunn.

Kompaniet skal bestå av 5-8 ungdommer og 3-5 profesjonelle dansekunstnere, som trener, skaper og opptrer sammen som et dansekompani.

Som en del av kompaniet vil du få teknisk trening i samtidsdans og improvisasjon, lære hvordan du kan lage danser ut fra egne ideer og bevegelser og få være med på å skape forestillingene du selv danser i.

Ungdommer deltar gratis og ulønnet i kompaniet.

Kompaniet møtes:
-Tirsdager kl. 17.30-19.00
-Lørdag og søndag uke 43
-Lørdag og søndag uke 47
-Lørdag uke 49

AUDITION
Audition er avholdt, men vi vil gjerne ha med noen flere gutter.
Send epost merket “Audition dansekompani” til ida@romfordans.no.
Eposten skal inneholde navn, alder og eventuell erfaring med dans og/eller andre bevegelsesformer. Du vil få prøvedanse sammen med kompaniet på en av deres øvinger. Tidspunkt avtales individuelt.

Les mer om kompaniet her

Foto Ida Frømyr Borgen