Betingelser

Almindelige betingelser for deltagelse på kurs ved Rom for Dans UNG

 

 

Semesterplan høst 2020

Oppstart uke 35

Varighet 14 uker 

Høstferie uke 40 

Helgeøvinger uke 39, 43, 47, 48 (avhengig av alder)

Forestilling 05.12.2020 – 06.12.2020

Juleferie f.o.m. uke 50

 

Ved påmelding forplikter eleven seg til å delta på alle aktiviteter i henhold til semesterplanen. Dersom eleven likevel skulle forhindres i å delta på en eller flere av de planlagte aktivitetene, ber vi om at dette informeres om snarest. Dette er særlig viktig i perioder der vi øver til forestillinger.  

 

 

Påmelding

Påmelding skjer via skjema på nettsiden (romfordans.no/ung/pamelding)

Elever under 18 år skal ikke melde seg på selv. Dette skal kun gjøres av foreldre/foresatte. Påmelding skjer hvert semester. Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon som oppgis er korrekt, og at det gis beskjed per e-post ved endringer. 

Etter påmelding vil du motta en ordrebekreftelse på oppgitt e-post. Her fremgår det hvilke kurs du/eleven er påmeldt, tidspunkt, dag, samlet pris, rabatt mv. Les informasjonen og dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med oss så snart som mulig.

Dersom du er usikker på valg av kurs; kontakt oss for anbefaling av kurs før du sender inn påmeldingen.

NB! Påmelding er bindende til betaling for påmeldt kurs, og det vil bli krevet full kursavgift. 

 

 

 

Opptak

Rom for Dans UNG tar normalt opp nye elever ved oppstart av kursene. Tidligere elever vil bli prioritert hvis man har bekreftet sin plass innen semesterets oppstartsdato. Elever som ikke får plass ved kursstart blir satt på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass.

 

 

Priser og rabatter

Vi forbeholder oss retten til å endre priser og rabatter før hvert semester. Evt. endringer annonseres sammen med timeplanen for semesteret. De som ikke har økonomi til å dekke kursavgiften, kan ta kontakt med oss på e-post ung@romfordans.no

 

 

Betaling

Faktura fra Rom for Dans UNG sendes via e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven. Vi ber om at fakturanummer oppgis ved betaling. Vær også oppmerksom på å benytte skolens kontonummer som står på din faktura. Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

Normalt sendes det ut faktura fortløpende, og med 14 dagers frist for ordinær påmelding til kurs. Dersom dere står på venteliste på et kurs vil faktura komme først når kursdeltagelse er endelig avklart. 

Ta kontakt med skolen ved behov for betalingsutsettelse/delbetaling.

 

 

Forsinket innbetaling

Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom du ikke mottar faktura for påmeldte kurs. 

Ved for sen betaling sender vi ut 1.betalingspåminnelse uten gebyr, med 14.dagers frist. 

Ved 2.betalingspåminnelse påløper purregebyr på 70kr. Dersom vi ikke mottar betaling etter 2.påminnelse vil regningen bli sendt til inkasso. 

Dersom vi ikke mottar betaling for eleven etter betalingsoppfordring vil vi i ytterste konsekvens dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. 

 

 

Sykdom

Ved langvarig sykdom (over 4 uker) som gjør det umulig å delta på kurset vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes påfølgende semester.

 

 

Gratis prøvetime

Elever tilbys én gratis prøvetime så fremt det er ledig plass på kurset. Prøvetimen skal avtales på forhånd via e-post. 

 

 

 

 

Endringer i timeplanen

Dersom det er for få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. I tilfeller der vi ikke kan tilby tilsvarende kurs vil vi refundere kursavgiften. 

 

 

Avlysning av timer 

Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar vil kurs kunne avlyses. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det sendes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert ved påmelding.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Eleven trener på eget ansvar. Rom for Dans UNG har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg, eller for uhell som måtte skje innen skolens område. Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Verdisaker kan medbringes inn i studio, men det anbefales så langt som mulig å ikke medbringe verdisaker til skolen. 

 

 

Bilder og video av elevene

Rom for Dans UNG forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser på Sosiale Medier og på vår hjemmeside. 

Om du ikke tillater at vi tar bilder av ditt barn, eller deg selv, til bruk i forbindelse med Rom for Dans UNG sin profilering e.l. må du fjerne avhuking for foto og video ved påmelding. 

 

 

Koreografi og opphavsrettigheter

Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi innstudert ved Rom for Dans UNG uten samtykke. 

 

 

Informasjon

Alle elever / foresatte vil automatisk få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud fra Rom for Dans UNG på e-post eller SMS. 

 

 

Force major

Er Rom for Dans UNG forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, epidemier eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Rom for Dans UNG fritatt for alt ansvar.

 

Oslo, 01.04.2020