Åpent Rom er vel overstått!

rfd_lokaler_2-640x426

Åpent Rom er over for denne gang og har vært et positivt og spennende konsept, som vi planlegger å videreføre her på Rom for Dans.

Totalt 123 personer jobbet i rommene de dagene det var Åpent Rom.

Om Åpent Rom
Åpent Rom er et nytt konsept, et brukerstyrt rom for dansekunstnerisk praksis, trening og produksjon.

Vi stiller ett rom til disposisjon der det er mulig å jobbe flere sammen,  jobbe alene eller gå i dialog med andre i rommet dersom det oppstår møtepunkter.

Det kan være din egen daglige trening som går over noen timer,
det kan være en personlig dansepraksis eller en utforskning,
det kan være knyttet til et spesielt prosjekt,
eller du kan gå inn i et åpent rom der alt kan skje.

Det stilles ingen andre krav til deg som deltar enn at du må kunne jobbe ved siden av andre, i samme rom. Den enkelte stilles ansvarlig for sine valg og møtene mellom dansekunstnerne/brukerne blir en del av rommet, og forhåpentlig en inspirasjon i arbeidet. Studenter fra Skolen for Samtidsdans er også invitert, og vil jobbe med sin eksamensoppgave i rommet.

Åpent Rom er gratis.
Prosjektet er en pilot, og er utviklet i dialog med Diskursgruppa i NoDa.

Tider:
Uke 9: 27.-28. februar: studio 2, kl. 09.00-12.00 – studio 1 kl. 12.30-17.00
uke 10: 6.-7.mars: studio 2, kl. 09.00-12.00 – studio 1 kl. 12.30-17.00
uke 11: 13.-14.mars: studio 2, kl. 09.00-12.00 – studio 1 kl. 12.30-17.00
uke 12: 20.-21.mars: studio 2, kl. 09.00-12.00 – studio 1 kl. 12.30-17.00
uke 13: 24.-28.mars: Produksjonsrommet hele dagen 09.00-23.00
uke 14: 3.-4-april: studio 2, kl. 09.00-12.00 studio 1 kl. 12.30-17.00

Merk at i uke 13 er produksjonsrommet til disposisjon, hele dagen.
Her er det mulig å organisere visninger dersom det er et ønske fra noen.

OBS: Når Black Box Teater har forestilling må det være stille i lokalene. Vi henger opp en oversikt over dette.

Spørsmål?
Ta kontakt på mail eller på Facebook – eller møt opp og se hva som skjer.

Se ogå facebookevent her.

Velkommen!