ÅPENT ROM 2015

Åpent romI dansemiljøet er det mange som trenger rom. Rom til å trene i, holde prøver, utforske og utprøve i. Rom for Dans leier til vanlig ut rom til dansekunstnere, men i to uker i juni gir vi bort rom helt gratis. Og kaffe og te på kjøpet! Vi kaller konseptet ÅPENT ROM.

I samarbeid med PRODA og med støtte fra Oslo kommune tilbyr vi gratis studioer, treningsrom, produksjonsrom og møtelokaler til profesjonelle dansekunstnere i uke 25 og uke 26. Her kan man komme for å trene og arbeide med kunstneriske prosjekter i fellesskap med andre.

ÅPENT ROM skal imøtekomme behovet for fleksible arbeidslokaler og nye arbeidsmetoder i dansekunstfeltet. I følge prosjektleder i ÅPENT ROM, Ida Frøymyr Borgen, står dansekunstnere mye alene i sin arbeidshverdag og det er derfor viktig å skape rom der man kan møtes og utveksle kunstfaglige erfaringer, bransjekunnskap og annet.

«Hvordan man jobber med dansekunst er i forandring i Norge i dag», sier Ida Frøymyr Borgen som selv er  aktiv dansekunstner.  «Utviklingen skaper behov for nye rom, møter og arbeidsformer. Håpet er at ÅPENT ROM kan møte dette behovet og forhåpentligvis bli et fast tilbud.»

Danseres daglige arbeid og trening er tett knyttet sammen med å skape nye kunstneriske uttrykk. Å arbeide i fellesskap kan være en fruktbar måte å jobbe på, da det spontane møtet med andre kan gi grobunn for kunstnerisk utvikling.  Ida Frøymyr Borgen håper at ÅPENT ROM kan gi nye møter på tvers av grupperinger og at mange dansekunstnere vil delta. «Kanskje kan det komme nye samarbeid, arbeidsmetoder og prosjekter ut av disse to ukene?» 

Ida oppfordrer alle som vil delta til å melde seg på facebookarrangementet og gjerne bli på oppstartsmøtet den 15. juni kl. 10.00. Her vil dansekunstnerne i fellesskap bestemme hvilken form ÅPENT ROM skal ha og hvordan man vil bruke lokalene.

Se facebookarrangementet her