Annette Dyvi

Annette Dyvi (til høyre på bildet) – Kontakimprovisasjon

Annette er utdannet ved School for New Dance Development i Amsterdam, 1990 og har siden det arbeidet som danser, pedagog, koreograf og produsent. Hun har bla a arbeidet med generic cialis Shusaku and the Dormu Dance Theater, Mark Tomkins, Hillell Krauss, Elsa Quale og Bibbi Winberg. Hun har laget egne forestillinger og medvirket i dansekompaniet Open Dance Company som danser og medprodusent. Hun var med å stifte og drive Studio B-rom for ny dans og var lenge aktivt med i Nordisk Improvisasjons Møte (NIM) og andre improvisasjonssamarbeid i Skandinavia. Annette har undervist dans siden hun avsluttet skolen. De siste årene har hun utdannet seg til yoga og Tai Chi Kineo lærere og driver sitt eget yogastudio på Briskeby.