Aktuelt: Turné i Østfold

22. til 31. januar er Rom for Dans på turné med KROM til barneskoler i Østfold. Denne gangen er det 5. og 6. klassinger som får delta i KROM-verkstedet og oppleve forestilling i sitt klasserom. Danserne Ida Frømyr Borgen, Daniel Rodrigo Nilsen og Charlott Madeleine Utzig leder verkstedene og er utøver på produksjonen.

Turneen gjennomføres i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold og er en del av prosjektet KROM på tvers. I KROM på tvers samarbeider Rom for Dans med DKS Østfold og lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Lærerstudentene ved høyskolen får på forhånd en innføring i KROM-metoden og har som oppgave å forberede elevene på KROM-verkstedet, delta sammen med dem og gjennomføre et etterarbeid i etterkant av DKS besøket.

I KROM på tvers er målet å gi lærerstudentene verktøy som gjør dem bedre rustet til å møte kunstprosjekter i skolen sammen med elevene sine. Vi tror at dette på sikt vil føre til at elevene får enda bedre kunstopplevelser i skolen.