Aktuelt

A4 – ny forestilling fra studentene ved Skolen for Samtidsdans

IMG_3860

Sammen med studentene ved Skolen for Samtidsdans har Rom for Dans, ved Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, denne våren møtt jenter i ungdomsskolealder ved tre ulike skoler i Oslo og Bærum til bevegelse og samtale rundt temaene kropp, identitet og selvbilde.

Rom for Dans har ønsket å se på hvordan refleksjoner om kropp og uttrykk kan virke i en svært spisset målgruppe, nemlig jenter i ungdomsskolealder. Undersøkelser ved flere skoler viser at svært mange jenter føler et stort press i forhold til utseende og kropp, og mange sliter med følelsen av å ikke strekke til. Det er høye krav til prestasjon og det å passe inn, samtidig som det å være A4 ikke nødvendigvis er en hedersbetegnelse. Vi har ønsket å undersøke hvordan det å jobbe skapende med kroppen kan bidra til å bevisstgjøre de unge omkring egne uttrykk og egne valg, noe som kanskje kan gi en større forståelse og aksept hos den enkelte. Kanskje trenger jentene et eget rom på skolen der de kan leke, snakke fritt og reflektere over hvordan de tenker og snakker om kroppen? Og kan det å få være i en kunstnerisk prosess sammen med de andre jentene i klassen, gi rom for at flere uttrykk kan få plass, på skolen og i vennegjengen?

Studentene ved Skolen for samtidsdans, alle jenter, var med ut i skoleverket, og fikk oppleve og delta i prosess sammen med de unge jentene. Med utgangspunkt i dette møtet har studentene fordypet seg videre i temaene og utforsket hva det vil si å være jente i dag. I samarbeid med koreografene Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos har de utviklet sine egne individuelle historier som kommer til uttrykk som soloer i forestillingen A4. Dette er det første store prosjektet hvor studentene ved Skolen for Samtidsdans jobber med barn og unge som målgruppe. Dette er hva studentene selv skriver om forestillingen:

“Fjorten ulike jenter, fjorten ulike soloer, én forestilling.
Ubehag, uttrykk, trygghet, ondskap, sosiale medier, femininitet, maskulinitet, sex, drømmer, kjønn og marshmallows.
Hvordan er det å være ung jente i dag?
Hvem er vi alene og hva kan vi skape sammen?
 
Vinteren 2015 møtte studentene ved Skolen for Samtidsdans 9.klassejenter ved tre ulike ungdomsskoler i Oslo og Bærum. Dette møtet bestod av kreativt bevegelsesarbeid og samtaler knyttet til spørsmål om identitet, selvbilde og kjønn.
«Hva vil det si å være ung jente i dag?» var blant spørsmålene som ble stilt og som eksamensforestillingen A4 tar utgangspunkt i.”

Å jobbe med utganspunkt i en gruppe som er definert både i forhold til kjønn og alder, har skapt noen nye erfaringer for Rom for Dans som har bidratt til faglig utvikling.
Rom for Dans vil gjennomføre en avsluttende evaluering av A4 prosjektet i samarbeid med målgruppen og studentene, og funn herfra vil tas med i det videre arbeidet med målgruppespesifikke produksjoner.

 

Praktisk informasjon om forestillingen

Forestillingen spilles på Rom for dans, Marstrandgata 8 klokken 18.00 på følgende dager:
Lørdag 30.mai, søndag 31. mai, mandag 1. juni, tirsdag 2. juni, onsdag 3. juni, torsdag 4. juni.

Reserver billetter ved å sende navn og antall til: reservasjonA4@gmail.com
Voksen 150,-
Skoleelev, student, ungdom 100,-
Betales kontant i døra.

Se facebookarrangement her.