Aktiviteter

Rom for Dans er et sted hvor ulike mennesker i ulike aldre jobber i dansekunstneriske prosjekter.

Det er et yrende liv i dette store, men likevel lille stedet, fordi det også leies ut til produksjoner, forestillinger, PRODA – profesjonell dansetrening, og Skolen for Samtidsdans.

Det leies også ut til eksterne kurs, workshops og utviklingsarbeid.

Rom for Dans er et viktig møtested mellom det profesjonelle dansekunstfeltet og studenter, barn og unge, foreldre og publikum, og fungerer som et åpent og inkluderende kulturhus, for Oslo generelt og Rodeløkka spesielt.

foajé-gangen