16-åring danser solo på festivalen Rethink Dance, Rom for dans

Robin Strøm Nilsen, 16 år, har vært elev på kveldsskolen ved Rom for Dans i 4 år. I juni presenterer han sin første solo på festivalen Rethink Dance.

Robin Strøm-Nilsen 16 år og en av ungdommene som har deltatt i prosjekt Isadora fra 2007. Han er nå en del av Rom for Dans kompaniet. Hans bidrag i Rethink Dance-festivalen er et av Rom for Dans sine viktigste kunstneriske utviklingsarbeid dette året.  Vi ønsker med dette å gå videre på hvordan barn og unge kan tas på alvor som medskapende utøvere, og formidlere av dansekunst.

Vi på Rom for Dans er interessert i å forske på hva som skjer når et ungt menneske får rom for selv å definere sin tematikk, og selv får ta stilling til virkemidler og komposisjon av en egen solo. Robin følges tett i prosessen av veiledere ved Rom for Dans.