1:1 (arbeidstittel)

Pernille Holden, arbeidstittel «1:1» En solo med utangspunkt i ønsket om dialog med seg selv
Prøvevisning av prosjekt i forbindelse med cialis online australia Landing 2008, vist på prøvescenen på Rom for dans i 2007